instagram

Hvor mye risiko tåler du egentlig?

Risiko – på kanten

Før man skal inn å kjøpe andeler – eller vurdere å kjøpe – i aksjefond, står det som regel at en må tåle å se at avkastningen kan bli negativ. Altså at verdien på aksjeandelene svinger i verdi, og kan være under kostprisen. Det er he risikoprofilen kommer inn. Jo lengre du skal spare, desto mer risiko kan man i utgangspunkt bære. Hvis man i tillegg er komfortabel med å se at kursen svinger i verdi, ja, da kan en velge et aksjefond med enda større risiko.

Men hvordan kan en på forhånd vite hvor mye risiko en tåler?

Det korte svaret: den kan man ikke. Det blir som når en hund skal testes om den er egnet til bruk i militæret eller av politi. Hvis hunden blir livredd og stikker av når skuddet avfyres, er ikke hunden egnet til jobben. Poenget er at man ikke vet hvor mye man tåler å se at verdien faller i verdi, før man først står i situasjonen.

Finanskrisen i 2008

Lørdag 6. desember i 2008 var finanskrisen på sitt verste. Hovedindeksen var på 208,39 poeng. 9. juli samme år hadde den vært på 516,08. Det er en nedgang på 307,68, som tilsvarer et fall på 59,62 prosent. Satt i perspektiv så ville en investering på én millioner kroner, krympet til 403.800 kroner – på fem måneder!

I etterkant er det enkelt å se at det smarteste bare var å beholde sin posisjon i aksjemarkedet. Noe som ofte viser seg å være tilfelle. Men for de som stod i det, og som heller ikke hadde en anelse om at bunnen var nådd, er saken en helt annen. For det kunne jo hendt at markedet brukte mye lenger tid på å nå «sitt gamle jeg». Det var mange som solgte seg ut når markedet var på sitt laveste. For de som ikke hadde betydelige andeler i aksjemarkedet på denne tiden har lett for å kanskje tenke at de ville handlet rasjonelt under finanskrisen. Fri for en hver følelse som fører til urasjonelle handlinger. Men det vet man ikke før man står i det. På samme måte som før hunden får høre skuddet. Vi kan ha en viss anelse om hvordan vi tror vi reagerer under situasjonen. Men det er langt unna å være et hundre prosent sikker.

Så hva bør man gjøre?

Grunnen til at folk selger seg ut når markedet taper seg i verdi, er at en rett og slett ikke har råd til å tape mer penger – selv om det er et urealisert tap. Eller at en har planlagt å selge andeler innenfor et kort tidsrom. Noe som gjør at tiden blir knapp med tanke på å la tiden gå for at markedet sannsynligvis skal hente seg inn igjen. Derfor er det lurt at etter hvert som det nærmer seg tidspunktet for å selge sine andeler – som for eksempel når en pensjonerer seg – så øker en gradvis andelen i risikofrie investeringer, eller med lavere risiko. På den måten vil en fortsatt kunne tåle å tape litt penger, for så å beholde sine fondsandeler, selv om det bare er noen få år igjen til en skal realisere investeringene.

Vi anbefaler også at man tester ut hva en selv er komfortabel med gravis. Du kan for eksempel begynne med å plassere 20 prosent av sparingen inn i aksjemarkedet. Er du «heldig» vil du også oppleve at at andelene går ned i verdi. Bruk det ta som en test til å se hvor mye risiko du egentlig tåler. Husk bare på at en kan reagere annerledes hvis en har plassert en høyere andel eller mer penger i aksjemarkedet.

0 Comments

Leave Your Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*