instagram

Om

Vi jobber hver eneste dag for å komme til bunns i utfordringer og problemer med norsk økonomi. Vi holder deg oppdatert på utviklingen i markedet. I 2017 er vi ekstra fokuserte på miljø og klima. Visste du at kun en av tre kildesorterer? Selv om vi selv mener vi er flinke til å kildesortere er tallene klare. En av tre. Og hver av oss har 15 kilo hvert år som vi må kvitte oss med. 15 kilo ren plast.

Mye av problemene er nok lite overraskende knyttet opp mot plast. I Oslo sorteres dette i hjemmene i egne blå poser. Disse skal kun inneholde emballasje-plast, og helst renest mulig plast. Oslo kommune som samler inn søppel får betalt av Grønt Punkt Norge for plasten som blir levert inn. 100 % betaling betyr 100 % ren plast, og det er her det skjer mye fratrekk dessverre.

Er plastemballasjen skitten skal denne skylles og tørkes, det hives ofte plastemballasje med matrester. Disse er med på å få ned renheten på leveringspartiet og de skaper også store lukt problemer på arbeidsplassene til de som arbeider med dette. I de tilfellene når plasten du skal sortere er så skitten at du ikke vil vaske og tørke denne er det bedre at du hiver plastavfallet rett i restavfallet. På den måten blir realitets-gevinsten større ved at kommunen får bedre betalt for den rene plasten, grønt punkt Norge får renere plast som er enklere å håndtere og dermed mer verdifull for gjenvinning. Idag blir omlag 80 prosent av all plast som er samlet inn brukt til materialgjenvinning i fem til sju forskjellige kategorier og verdier. Plast kan omsmeltes og brukes om igjen. I 2010 var forurensnings-graden cirka 13 prosent. Idag er tallet på forurensnings-graden enda lavere med det laveste tallet som noen gang er målt: 10 prosent. Målet til Grønt punkt er på 5 prosent så det er en god vei dit, men pilene peker i riktig retning.